ISTT

Informační systémy Tomáš Trdla

Tři sazby DPH
Tomáš Trdla,24.10.2014

Aktivní

Tři sazby DPH, z hlediska slibované nižší ceny některých druhů zboží na trhu určitě velice zajímavá věc. Cosi však myslet o koncepci v hlavách našich zákonodárců. Ona podpora středního a nižšího podnikání spočívá v neustálých náhradách software pro provozování živnosti tj. utrácení peněz za stálé úpravy pravidel, které mi v podstatě nic nepřinášejí. Ještě před týdnem měla od nového roku platit jedna sazba. (Ta však nebyla nikdy uvedena do praxe). Výše popsaná novela se třemi, potažmo čtyřmi sazbami ještě není legislativně dotažena. Je však jasné že projde, ale co když ne. Jak máme ladit programy pro naše klienty a garantovat jejich správné fungování od 1.1.2015? A v roce 2016 zase vše zahodíme a vrátíme se k původním pravidlům (Tedy možná). Jsem rád, že žiju v Kocourkově.
Pro řadu starších software na zakázku kde nedocházelo ze strany zákazníka k upgrade, budeme nuceni ukončit podporu těchto produktů. Jejich koncepce počítá s třemi sazbami, základní, sníženou a nulovou. Pro čtvrtou sazbu zde není koncepčně vytvořen prostor.
Od roku 2015 tedy počítáme s podporou těchto našich produktů TAPsys, TAP view, TAPkovo, TAPyes a maloobchodní prodej TAPsys. Programy pro sledování výroby a kalkulace nejsou těmito změnami postiženy.
U ostatních produktů, které zde nejsou uvedeny, jsme s lítostí donuceni ukončit podporu.