ISTT

Informační systémy Tomáš Trdla

Informační systém TAPkovo je členem rodiny komplexních systémů označených autorsky jako TAPsys. Všechny tyto systémy jsou založeny na bázi poskytování ucelených informací v prostředí intranetu nebo zabezpečeném internetu. Využití internetové informační služby poskytované výrobci operačních systémů serverů bylo zvoleno na základě předpokladu zajištěné dostupné a spolehlivé funkčnosti jenž je dostupná každému uživateli, který již provozuje serverové řešení ve vlastní firmě.

Druhým významným aspektem vývoje celé škály produktů na bázi TAPsys byla skutečnost rychlé odezvy při zpracování i velkého množství informací. Tyto informace jsou ukládány a spravovány SQL serverem na bázi Microsoft SQL nebo MySQL. Pro snadnou implementaci i v rozdílných prostředích se autoři maximálně snaží vystačit při obsluze všech programových potřeb s čistým kódem jazyku PHP.

Dále je pro potřebu rychlé odezvy i v případě nadnárodního použití celý systém řešen v rámci jednoduché grafiky částečně připomínající terminálový režim dříve hojně využívaný pro svoji datovou přenosovou nenáročnost.

Tyto základní představené aspekty snižují výrazně náklady na provoz takto koncipovaných systémů a uživateli se snaží poskytnout komfort v rychlosti zpracování vstupních a výstupních dat a informací.

Celé jádro systému je pravidelně prověřováno jak v oblasti serverového nasazení, tak v oblasti obsluhy systému na bázi standardních internet prohlížečů.