ISTT

Informační systémy Tomáš Trdla

Servis SW

Servis a podpora aplikací a aplikačního software je další základní činností našeho servisního týmu. Do této sekce spadá starost o většinu instalovaných licenčních software u našich klientů. Servis je v dnešní době velice často prováděn vzdáleně za pomoci legálních nástrojů.
Tento způsob poskytování podpory šetří čas klienta a je prováděn zpravidla velice pružně.

Velké plánované aktualizace a modernizace jsou prováděny v předem dohodnutém čase. Je kladen veliký důraz na co nejšetrnější odstavení klientských systémů, proto je tato činnost plánována zpravidla mimo pracovní dobu klienta. Velice často aktualizujeme v pozdních večerních hodinách nebo o víkendech.

Při podpoře spolupracujeme s celou řadou dodavatelů software, pomáháme při komunikaci s telefonickou podporou v případě potřeby asistujeme při vzdálené nebo lokální pomoci

Jsme partnery celé řady společností v oblasti ekonomických systémů, bezpečnostních a antivirových systémů. Na našich sítích upřednostňujeme řešení v prostředí sítí na bázích Microsoft server. O podporu se stará Tomáš Trdla a celý servisní tým

Aktuálně provádíme servis na aplikace v platformách MSDOS až Windows 8 v prostředí serverů MS Server2003 - MS Server2012. Snažíme se klienty koncipovat a přesvědčit k nasazení uživatelských stanic v systémech Windows 7 profesionál, přesto jsme nuceni poskytovat servis i na techniku se systémy Windows 2000. V Loňském roce se nám podařilo ukončit činnost a podporu poslední techniky na bázi Windows 98. Trochu úsměvně proto působí skutečnost, že jsme schopni nabídnout vlastní cloudové řešení, zároveň však instalujeme a dokážeme provozovat u našeho klienta systém sdíleného Jednoduchého účta na bázi rozšíření Zet-Ro-Zet, a u dalšího klienta optimalizujeme prostředí pro AXAPTU...