ISTT

Informační systémy Tomáš Trdla

Nabídka samostatných modulů
Tomáš Trdla, 03.11.2014

Aktivní

S ohledem na aktuální přání zákazníků jsme se rozhodli nabízet, jednotlivé moduly našich aplikací i samostatně. Jedná se především o moduly:
Kalkulace, Fakturace, Zakázky, Sklady
Tyto jednotlivé moduly jsou schopny po malých úpravách fungovat i samostatně. Ceny takto upravených aplikací se pohybují okolo 6000,- Kč bez DPH za licenci.

první samostatný modul