ISTT

Informační systémy Tomáš Trdla

Vlastní vývoj

Na základě zkušeností a sledování potřeb klientů jsme v roce 2001 začali vyvíjet vlastní informační systém určený pro potřebu sklářské výroby. S ohledem na útlum této činnosti po roce 2005 jsme rozšířili a upravili naše produkty i na jiné výrobní segmenty trhu. V dnešní době se již nesnažíme vyhledávat dílčí drobné software projekty, ale snažíme se koncepčně udržet a neustále modernizovat čtyři hlavní stěžejní produkty

Základním software produktem, který vzešel z produktu ISTT2006 je systém řízení zakázek označený jako TAPsys, tento produkt disponuje evidencí zakázek, kalkulacemi výrobků, skladovým hospodářstvím, výrobním modulem se správou a plánováním včetně evidence rozpracované výroby a plánů plnění, finálním výstupem je fakturace. Další stěžejní software z naší dílny se jmenuje TAPview jedná se o zjednodušenou verzi systému TAPsys s rozšířením a podporou fotodokumentace v zakázkovém a výrobním systému. V současné době nemá žádné účetní výstupy poskytuje však důležité údaje o objemu zakázek a časovém plánu plnění. Stěžejní funkcí je podchycení a upozornění na změny v průběhu realizace zakázek. Samostatnou aplikací založenou na podobném ovládání jako TAPsys a TAPview je produkt TAPkovo určený k řízení a zpracování zakázek ve strojírenství, funkčností je blízko produktu TAPview to znamená, že nemá v současné podobě vazbu na potřeby účetních náležitostí. Přesto velice dobře vytváří pracovní plán v časové ose a eviduje technologické postupy.

Ceny těchto produktů jsou vytvářeny na základě před implementační studie, a celkového nasazení. V průměru se jedná u systému TAPsys a TAPview o zhruba 30tisíc Kč za základní funkční celek. Program TAPkovo v současném funkčním stavu přijde zhruba na 20 tisíc Kč. Ceny za finální úpravu, studii, nasazení a doplnění požadavků zákazníka vyjdou zhruba na 800Kč za hodinu. S ohledem na složité nastavení poměrně dynamických aplikací nelze zaslat demoverzi. Možné předvedení je však na požádání zcela zdarma. Systémy jsou nasazeny a pracují na síti s počtem do 50 uživatelů, řada tabulek dosahuje počtu více jak 100tis záznamů/rok, skladové hospodářství bylo online provozováno i nadnárodně.

Mimo tyto základní produkty nabízíme nebo jsme vytvořili pro naše klienty tyto speciální programové moduly:

  • Maloobchodní prodej s využitím čárových kódů a zákaznických a zaměstnaneckých karet.
  • Zakázkový a fakturační elektronický systém fotbalový obchod
  • Solar faktur - produkt pro podporu výrobců el. energie z alternativních zdrojů
  • Docházkový online systém
  • Kalkulace výroby
  • Přehled prodeje a skladů s využitím křížových tabulek
  • Evidence poskytnutých služeb a zpracování požadavků zákazníka, firemní plánování.

Produkty, které zde byly dříve uvedeny a již zde nejsou k nalezení, jsme buď zařadili do některého z výše uvedených produktů, nebo jsme s jejich podporou, s ohledem na postupné změny prostředí, ukončili jejich podporu.