ISTT

Informační systémy Tomáš Trdla

Dohled

Dohledovou činností nad chodem klientských systémů se rozumí:

  • kontrola aktualizací
  • kontrola event logů
  • kontrola systémových utilit
  • vytváření plánovaných kontrolních mechanizmů
  • kontrola obnovitelnosti záloh
  • kontrola firewallu a prostupů
  • optimalizace, vyhodnocení statistik

K dohledovým nástrojům jsou používány komerční nástroje k tomuto účelu vytvořené.
Činnost dohledu je rozdělena na prevenci a okamžitou operativu rychlé pomoci.

Dohled má na starosti a za svěřené úkoly odpovídá Lenka Burdová Dis, podporu provádí celý servisní tým.