ISTT

Informační systémy Tomáš Trdla

Servis HW

Servis výpočetní techniky je jeden ze základních kamenů našeho servisního týmu. Do této sekce spadá starost o veškeré zařízení v síti nebo pracovním stole uživatele.

V rámci servisu hardware je kladen důraz na dokumentace úklid a přehlednost. pro představu mohou posloužit níže uvedené obrázky.

Stav funkčního centra sítě před úklidem

Často se při převzetí sítě do servisu, setkáváme s podobně zpracovaným technickým zázemím. Je logické, že ne vždy je možné strukturu optimalizovat a učinit přehlednou třeba s ohledem na nepřerušitelný provoz, nebo velice často na omezené finance do základní infrastruktury.

Stav funkčního centra po úklidu

Na druhém obrázku je vidět jak působí uklizené klíčové místo datového centra. Přehlednost usnadní příležitostnou potřebu rychlého servisu. K takovéto úpravě je našimi pracovníky vytvořena neprodleně potřebná dokumentace

Dalším významným aspektem poskytnutí spolehlivého hardware servisu je servisní zázemí v sídle firmy. Technické znalosti a dovednosti techniků jsou podpořeny materiálním zázemím ve stavu normativů. Další důležitý aspekt je vybavení speciálními prostředky k řešení nepředvídaných události. Naši technici ovládájí práce k zajištění záchrany dat, úmí obsluhovat speciální k tomu účelu vytvořené software nástroje a pomůcky. K ještě vyšší efektivitě procházejí řadou školení a jsou držiteli některých potřebných certifikátů.

Pro smluvní zákazníky a rychlou základní diagnostiku včetně pomoci používáme dohledové systémy, které nám umožňují legálním způsobem připojení k pracovní ploše uživatele. Navíc nám tyto systémy monitorují stav svěřené techniky a prostřednictvím zaslaných eventů nás informují o aktuálním stavu.

Vedoucím servisním technikem je Martin Neuman, technik s dlouholetou praxí a velkou trpělivostí.