ISTT

Informační systémy Tomáš Trdla

Vzdálené řízení strojů
Tomáš Trdla, 23.10.2013

Aktivní

Úspěšně se nám podařilo ve spolupráci s panem Ing. Kopou a panem Čílou zprovoznit vzdálené řízení stroje za pomoci routeru EBW-E100 od společnosti INSYS MICROELECTRONICS CZ, s.r.o. Řešení je koncipováno jako univerzální servisní nástroj se vzdáleným přístupem za pomoci zabezpečené VPN po 3G nebo GRPS síti.

EBW-E100