ISTT

Informační systémy Tomáš Trdla

Zakázkový systém 2015 v 2.001

Zakázkový systém slouží:
- k evidenci odpracovného času
- k zadávání úkolů zákazníkem
- k evidenci vzájemného plnění podmínek smlouvy
- k evidenci a statistickým přehledům