ISTT

Informační systémy Tomáš Trdla

Naše firma působí na Českém trhu od roku 1996. V současné době poskytujeme servisní služby pro zhruba čtyřicet sítí v rozsahu od tří do čtyřiceti uživatelů. Na starosti máme více jak čtyřicet serverů včetně NAS a zhruba 400 počítačů. Pravidelnou smluvní IT podporu využívá více než 15 společností.

Více o nás

Informační systémy

Deset firem má plně implementován náš informační systém a řada dalších společností využívá náš autorský software nebo drobné software nástroje. Od letošního roku začínáme poskytovat a testovat přístup do našich aplikací formou cloudu. K vlastním software produktům držíme nepřetržitou podporu.

IT podpora

V rámci podpory Informačních technologii,( dále jen IT). Provádíme nepřetržitý monitoring serverů, klíčových počítačů a aktivních částí IT infrastruktury. K dohledu využíváme software agent REAPS, popřípadě dohledové nástroje aktivních částí sítí a zálohovacích nástrojů s vlastním smtp serverem

Servisní služby

V rámci servisu poskytujeme odborné opravy počítačů a periferii. Jsme schopni řešit problémy jak v oblasti hardware tak software. Pomáháme s návrhem nových řešení. Poskytujeme konzultace. Nebráníme se novým technologiím ani spolupráci v oblasti průmyslového hardware.

Standardní režim
Tomáš Trdla,08.06.2020

Aktivní

S účinností od 1.6. jsme provoz a zajištění služeb spustili ve standardním režimu, včetně smluvní pohotovosti.

Drhnou dodávky
Tomáš Trdla,14.05.2020

Aktivní

Omlouváme se všem zákazníkům, ale z neznámého důvodu dochází k velkému zpoždění dodávek společností PPL, Námi objednané nové zboží a komponenty na servis, které byly skladem u dodavatele a řádně expedovány, nemáme doposud na naši provozovně. Tyto skutečnosti brání v realizaci vašich zakázek. Za vzniklé potíže se omlouváme snažíme se je řešit s dodavatelem. Prodlevy od expedice k doručení jsou delší než 48 hodin.

Firemní režim při nouzovém stavu
Tomáš Trdla,23.03.2020

Aktivní

S ohledem na situaci, která postihla celou Českou republiku, potažmo celý svět, jsme i my přijmuli některá opatření, abychom zamezili šíření nákazy mezi našimi zákazníky, přejezdy našich pracovníků.
S účinností od 23.3. 2020 od 8:00 jsme najeli na režim vzdáleného poskytování pomoci za pomoci prostředků vzdálené pomoci.
Servery a zálohovací zařízení jsou dohledovány standardním způsobem za pomoci VPN, logy jsou kontrolovány obdobně jako v minulosti.
Veškeré výjezdy našich pracovníků k servisu mimo firmu podléhají schválení výjezdu majitelem firmy, proto veškeré objednávky směřujte na telefon nebo email pana Trdly.
Servisovány výjezdem budou pouze havárie, které mají větší vliv na fungování systému jako celku. Jeden nefunkční počítač v organizaci není důvodem k výjezdu a o hrožení zdraví našich pracovníků.
S ohledem na uzavření hotelových provozů a přerušení činnosti některých našich odběratelů není držena do odvolání pohotovost 7/24.
Činnosti, které lze zvládnout vzdáleně, budou prováděny standardně jako dříve bez omezení.
Realizace objednávek obdržených telefonicky nebo emailem bude probíhat po vzájemné dohodě.

Děkujeme vám za pochopení a vzájemné dodržování pravidel pro Vaši i naši bezpečnost.