ISTT

Informační systémy Tomáš Trdla

Standardní režim
Tomáš Trdla,08.06.2020

Aktivní

S účinností od 1.6. jsme provoz a zajištění služeb spustili ve standardním režimu, včetně smluvní pohotovosti.