ISTT

Informační systémy Tomáš Trdla

TeamViewer
Tomáš Trdla,16.10.2018

Aktivní

Od 1.10.2018 nabízíme našim klientům vzdálenou pomoc také prostřednictvím nástroje TeamViewer. Rozšířili jsme tak možnost pro ty kteří neměli k dispozici TakeControl systému REAPS, nebo Windows rychlého pomocníka.