ISTT

Informační systémy Tomáš Trdla

Firemní režim při nouzovém stavu
Tomáš Trdla,23.03.2020

Aktivní

S ohledem na situaci, která postihla celou Českou republiku, potažmo celý svět, jsme i my přijmuli některá opatření, abychom zamezili šíření nákazy mezi našimi zákazníky, přejezdy našich pracovníků.
S účinností od 23.3. 2020 od 8:00 jsme najeli na režim vzdáleného poskytování pomoci za pomoci prostředků vzdálené pomoci.
Servery a zálohovací zařízení jsou dohledovány standardním způsobem za pomoci VPN, logy jsou kontrolovány obdobně jako v minulosti.
Veškeré výjezdy našich pracovníků k servisu mimo firmu podléhají schválení výjezdu majitelem firmy, proto veškeré objednávky směřujte na telefon nebo email pana Trdly.
Servisovány výjezdem budou pouze havárie, které mají větší vliv na fungování systému jako celku. Jeden nefunkční počítač v organizaci není důvodem k výjezdu a o hrožení zdraví našich pracovníků.
S ohledem na uzavření hotelových provozů a přerušení činnosti některých našich odběratelů není držena do odvolání pohotovost 7/24.
Činnosti, které lze zvládnout vzdáleně, budou prováděny standardně jako dříve bez omezení.
Realizace objednávek obdržených telefonicky nebo emailem bude probíhat po vzájemné dohodě.

Děkujeme vám za pochopení a vzájemné dodržování pravidel pro Vaši i naši bezpečnost.