ISTT

Informační systémy Tomáš Trdla

Docházkový systém
Byl navržen k rychlému a pružnému zaznamenání docházky zaměstnance. V základní konfiguraci nabízí evidenci přítomnosti zaměstanců, přehled zaměstanaců na služební cestě, Základní úkony sytém předpokládá, tj. pokud zaměstanec není přítomen a jeho id se objeví ve vstupním poli systém přednastaví příchod, obráceně pokud zaměstnanec setrvá v práci 80% fondu pracovní doby systém automaticky přednastaví odchod. Ovládání záznamu průchodu je možno za pomoci osmi znaků numerické klávesnice. Po průchodu se vždy zobrazí statistika procházejícího zaměstnance.
Stav přítomných zjistíme jednoduše stiskem klávesy enter bez vyplněného kódu zaměstance.
Systém obsahuje základní sestavy přehledu za zaměstnance a odpracovaný měsíc.
Systém lze aktivně nasadit na několik vstupních míst v rámci organizace. Výstup lze pustit takřka na každém pc v organizaci. Vstup do administrační části je ošetřen přístupovými právy z hlediska přihlášeného uživatele.
Aplikace běží v prostředí PHP ve webovém rozhraní. Obsluha je velice jednoduchá. Systém zpracovává evidenci pracovní doby i s ohledem na rozdílné výpočty mezi jednotlivými pracovišti. Eviduje přesčasy. Pracuje s rozdílnými fondy pracovní doby v rozsahu od 6 do 8,5 hodiny.
V případě vašeho zájmu implementujeme systém dle vašich požadavků a odladíme k vašim potřebám.

Základní obrazovka spuštěného systému
K obsluze stačí numerická klávesnice
V druhém pohledu je seznam přítomných na pracovišti, popřípadě nepřítomných s udáním důvodu u kterých se ještě předpokládá návrat
k vyvolání a uzavření stačí klávesa enter
Po každém průchodu se nabídne aktuální statistika zaměstnance
a to jak z hlediska dne, tak celého měsíce
V pravé části okna je navíc nápověda s nabídkou možností stisku příslušných kláves

Aplikace je otestována pětiletým provozem bez výpadku. Aktuálně je provozována u dvou klientů.

Cena základní verze bez úprav je 3000,- Kč, zavedení výjde zhruba na stejné náklady.