ISTT

Informační systémy Tomáš Trdla

Maloobchodní systém ze skupiny TAPsys.
Jedná se o několik jednoúčelově upravených systémů koncového prodeje zboží.

Nejvíce propracovaný systém je využíván v prodejnách společnosti DETESK s.r.o.
tento systém byl optimalizován a odladěn dle potřeb společnosti. Je využíván ve více prodejnách. Zaskladnění položek probíhá automaticky z centrály. Stejně jako definice cen a přecenění. Prodej je urychlen za pomoci využití čárových kódů a zkrácených kódů zboží. Eviduje Skladový úbytek a přírůstek, rozlišuje platbu kartou nebo hotově. U odběrů nad stanovenou hodnotu vytváří dodací list a podklad k fakturaci. Funguje také jako samostatný sklad se všemi požadavky kladenými na skladovou evidenci.
Systém neumožňuje zásah do evidence prodaného zboží. Tato vlastnost je nutná pro potřebu výpočtu tržeb při nasazení v hypermarketech. Uživatelsky není možné tyto statistiky ovlivnit. Součty jsou kontrolovány ze dvou směrů.

Další podobně upravený modul maloobchodu je provozován v prodejně rybářských potřeb a ve speciálním obchodě pro golf. Z tohoto je patrné, že nasazení je rozličné a ve spolupráci se zákazníkem je možného realizovat takřka kdekoliv.
Maloobchodní systém podporuje spolupráci s čárovými kódy, pokladní zásuvkou, tiskárnou účtenek a zákaznickým displejem. Může být nasazen online s dalším řídícím systémem TAPsys nebo jako samostatná offline aplikace.